ترجمه آهنگ Doris - Flowers in the Morning

ترجمه آهنگ Doris - Flowers in the Morning
3.95 از 5 بوسیله 182 رای
آهنگ Flowers In The Morning از خواننده‌ی سوئدی Doris، در آلبوم Did You Give the World Some Love Today Baby، در سال ۱۹۷۰ منتشر شد. آهنگ تحت عنوان "If I Thought You'd Ever Change Your Mind" در اصل توسط ادواردز هند اجرا شد. این آهنگ همچنین توسط Agnetha Fältskog از گروه ABBA کاور شد. آهنگ داستان شخصی را روایت می‌کند که می‌تواند شادی و لحظات خوش را به معشوق هدیه کند تنها اگر بداند که معشوق تصمیم خود را عوض می‌کند.

I will bring you flowers, in the morning

Wild roses, as the sun begins to shine

Sweet perfume in tiny jewelled caskets

If I thought you'd ever change your mind

 

من سپیده‌دمان برایت گل خواهم آورد

رزهای وحشی، همچنان که خورشید شروع به درخشیدن می‌کند

عطرشیرین در جعبه جواهرهای کوچک

اگر گمان کنم که زمانی تصمیمت را عوض می‌کنی

 

I would take you where the music's sweetest

And feed you winter fruits and summer wines

I'll show you things you'd only see in story books

If I thought you'd ever change your mind

 

تورا به جایی می‌برم که دلنشین‌ترین موسیقی را دارد

و به تو میوه‌های زمستانی و شراب‌های تابستانی می‌دهم

به تو چیزهایی را نشان خواهم داد که فقط در کتاب‌های داستان می‌بینی

اگر گمان کنم که زمانی تصمیمت را عوض می‌کنی

 

I will bring you happiness

Wrapped up in a box and tied with a yellow bow

I will bring you rainbow skies and summer rain to make your garden grow

And in the winter snow, my songs will keep you from the cold

 

خوشحالی را پیچیده شده در یک جعبه و بسته شده با یک پاپیون زرد برایت خواهم آورد

برایت آسمان‌های رنگین‌کمانی و باران تابستانی می‌آورم تا باغچه‌ات را پرورش دهی

و در برف زمستان، آوازهایم تو را از سرما محفوظ نگه می‌دارد

 

But what use of flowers, in the morning

When the garden they should grow in is not mine

And what use are sunshine when you're crying

And my falling tears are mingled with the wine

 

اما فایده‌ی گل‌هایی که صبح برایت خواهم آورد چیست؟!

وقتی که باغچه‌ای که باید در آن رشد کنند برای من نیست

و فایده‌ی نورخورشید چیست وقتی که تو گریه می‌کنی؟

و اشک‌های جاری من که با شراب آمیخته‌اند

 

I will bring you happiness

Wrapped up in a box and tied with a yellow bow

I will bring you rainbow skies and summer rain to make your garden grow

And in the winter snow, my songs will keep you from the cold

من برایت شادی خواهم آوردم

خوشحالی را پیچیده شده در یک جعبه و بسته شده با یک پاپیون زرد برایت خواهم آورد

برایت آسمان‌های رنگین‌کمانی و باران تابستانی می‌آورم تا باغچه‌ات را پرورش دهی

و در برف زمستان، آوازهایم تو را از سرما محفوظ نگه می‌دارد

I will bring you flowers, in the morning

Wild roses, as the sun begins to shine

Winter fruits and summer wine

Sweet perfume and columbine

If I thought you'd ever change your mind

If I thought you'd ever change your mind

 

من سپیده‌دمان برایت گل خواهم آورد

رزهای وحشی، همچنان که خورشید شروع به درخشیدن می‌کند

میوه‌های زمستانی و شراب تابستانی

عطر شیرین و گل کلمباین

اگر گمان کنم که زمانی تصمیمت را عوض می‌کنی

                                                                                                                                      اگر گمان کنم که زمانی تصمیمت را عوض می‌کنی

نظرات خود را بیان کنید

لطفا منتظر بمانید

لطفا چند لحظه منتظر بمانید...